0 CARIAN RAUB DIJUMPAI
22 Sep

NHÂN VIÊN CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

Thế Giới Số Trần Anh Raub

NHÂN VIÊN CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG Mã vị trí : DONGANH.CSKH Nơi làm việc : ĐÔNG ANH MÔ TẢ CÔNG VỊÊC - Thực hiện các tác nghiệp chăm sóc khách hàng, tiếp xúc khách...

22 Sep

NHÂN VIÊN KẾ TOÁN SIÊU THỊ

Thế Giới Số Trần Anh Raub

NHÂN VIÊN KẾ TOÁN SIÊU THỊ Mã vị trí : DONGANH.KETOAN Nơi làm việc : ĐÔNG ANH MÔ TẢ CÔNG VIỆC - Tiếp nhận phiếu thông tin mua hàng của khách hàng từ nhân...

22 Sep

GIÁM ĐỐC/PHÓ GIÁM ĐỐC

Thế Giới Số Trần Anh Raub

GI ÁM ĐỐC SIÊU THỊ Mã vị trí : DONGANH.GDST Nơi làm việc : ĐÔNG ANH MÔ TẢ CÔNG VIỆC - Trực tiếp tổ chức quản lý, điều hành toàn diện các hoạt động của Siêu...

22 Sep

PHỤ TRÁCH HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ

Thế Giới Số Trần Anh Raub

PHỤ TRÁCH HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ SIÊU THỊ Mã vị trí : DONGANH.HCNS Nơi làm việc : ĐÔNG ANH MÔ TẢ CÔNG VIỆC CÔNG TÁC NHÂN SỰ: - Chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện...

22 Sep

TRƯỞNG BỘ PHẬN KẾ TOÁN

Thế Giới Số Trần Anh Raub

TRƯỞNG BỘ PHẬN KẾ TOÁN SIÊU THỊ Mã vị trí : DONGANH.PTKE Nơi làm việc : ĐÔNG ANH MÔ TẢ CÔNG VIỆC - Quản lý, điều hành, tổ chức, sắp xếp, đào tạo nhân sự Bộ...

22 Sep

NHÂN VIÊN TƯ VẤN BÁN HÀNG

Thế Giới Số Trần Anh Raub

NHÂN VIÊN TƯ VẤN BÁN HÀNG Mã vị trí : DONGANH.BANHANG Nơi làm việc : ĐÔNG ANH MÔ TẢ CÔNG VIỆC - Tiếp đón khách hàng tại gian hàng - Tư vấn cho khách hàng...

22 Sep

NHÂN VIÊN KỸ THUẬT GIAO LẮP ĐIỆN MÁY

Thế Giới Số Trần Anh Raub

NHÂN VIÊN KỸ THUẬT VẬN CHUYỂN GIAO LẮP ĐIỆN MÁY Mã vị trí : DONGANH.GIAOLAP Nơi làm việc : ĐÔNG ANH MÔ TẢ CÔNG VIỆC - Tham gia vận chuyển hàng hóa tới địa...

22 Sep

KỸ THUẬT VIÊN BẢO HÀNH

Thế Giới Số Trần Anh Raub

KỸ THUẬT VIÊN BẢO HÀNH Mã vị trí : DONGANH.BAOHANH Nơi làm việc : ĐÔNG ANH MÔ TẢ CÔNG VIỆC - Tiếp nhận, kiểm tra sản phẩm bảo hành tại Siêu thị; - Kiểm tra...

22 Sep

TRƯỞNG BỘ PHẬN CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

Thế Giới Số Trần Anh Raub

TRƯỞNG BỘ PHẬN CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG Mã vị trí : DONGANH.TNCS Nơi làm việc : ĐÔNG ANH MÔ TẢ CÔNG VIỆC - Điều hành, giải quyết và ra quyết định trực tiếp liên...

22 Sep

TRƯỞNG BỘ PHẬN BÁN HÀNG

Thế Giới Số Trần Anh Raub

TRƯỞNG BỘ PHẬN BÁN HÀNG (Trưởng quầy) Mã vị trí : DONGANH.GSNH Nơi làm việc : ĐÔNG ANH MÔ TẢ CÔNG VIỆC - Quản lý, kiểm soát, đào tạo đội ngũ nhân viên tư vấn...

Bookmark atau kongsi page ini: